skip to Main Content

Ledningssystem för Verksamhetsinformation

Verksamhetsinformation är livsnerven i varje organisation. Ett ledningssystem för verksamhetsinformation ser till att all kritisk information förvaltas på ett effektivt, säkert och tillgängligt sätt. Det inkluderar:

  • Databasförvaltning: Strukturering av data för optimal åtkomst och användning.
  • Säkerhetskopiering: Rutiner för att säkerställa att data kan återställas vid förlust.
  • Tillgänglighetskontroll: Definiera vem som kan få åtkomst till vilken information.
Back To Top