skip to Main Content
Tolkservicerådet

Tolkservicerådet

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, tankar och känslor samt att förstå andra är en förutsättning för att de ska kunna styra sina liv och känna sig delaktiga i det svenska samhället. Tolkservicerådet (TSR) är en rikstäckande organisation bestående av offentligt och privatägda tolkförmedlingar. Tio tolkförmedlingar är hittills certifierade och på sikt räknar vi med att alla medlemsförmedlingar blir certifierade.

Back To Top