skip to Main Content

Vad är ISO 45001?

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är den internationella standarden för arbetsmiljöledningssystem. Den publicerades första gången i mars 2018 av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Denna standard utformades för att ersätta den tidigare OHSAS 18001 och erbjuder en uppdaterad och förbättrad struktur för arbetsmiljöledning.

ISO 45001 är baserad på en modell som involverar planering, genomförande, övervakning och ständiga förbättringar. Den antar också en “hög-nivå-struktur”, vilket gör den lättare att integrera med andra ISO-ledningssystem som ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning).

Vad innebär ISO 45001?

Att implementera ISO 45001 inom en organisation innebär att företaget aktivt arbetar för att förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Här är några av de centrala aspekterna:

  • Riskbaserat tänkande: Istället för endast att reagera på arbetsrelaterade incidenter, uppmuntrar ISO 45001 företag att identifiera potentiella faror och risker och sedan vidta åtgärder för att hantera dem innan skador inträffar.
  • Arbetstagarnas deltagande: ISO 45001 betonar vikten av att involvera anställda i beslutsprocessen när det gäller arbetsmiljö, från riskbedömning till att föreslå förbättringar.
  • Kontinuerlig förbättring: Genom regelbunden övervakning och granskning, uppmuntras företag att ständigt utvärdera och förbättra sina arbetsmiljöprocesser.
  • Ledningens engagemang: Ledningen måste vara aktivt involverad och engagerad i arbetsmiljöledningssystemet, vilket säkerställer att det får de resurser och den uppmärksamhet det behöver.
Back To Top