skip to Main Content

Allt fler organisationer möter krav från kunder och andra intressenter att de ska ha ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Samtidigt finns det fler än kvalitet och miljö delar av verksamheten som behöver ordning och reda med hjälp av tydliga rutiner.

FR2000 Verksamhetsledning är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

De viktigaste nyheterna i den senaste utgåvan – FR2000:2017 – är att den nu säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

FR2000 har också blivit tydligare och enklare att följa, och dessutom täcker den ytterligare ett område; Vägledning för socialt ansvarstagande – något som kommuner och landsting efterfrågar allt mer.

Allt sammantaget kommer FR2000 i ännu högre grad att vara en fullvärdig standard för certifiering av ledningssystem – inte minst för små och medelstora företag.

Back To Top